Credit cu buletinul, credit online, credit fara adeverinta de venit 2018

telecredit.ro

« Ion Minulescu »

Ion Minulescu – Romanţă fără muzică

Ion Minulescu – Romanţă fără muzică

Ion Minulescu Romanţă fără muzică Nu-i nimeni… nimeni să ne vadă şi să ne-auză – Nu pleca! Dă-mi degetele-ţi inelate să le sărut ca şi-altădată, Dă-mi degetele-ţi inelate – Poeme-n pietre nestemate – Vreau să le-nvăţ pe dinafară şi să le cânt, Dă-mi mâna toată, Căci nu-i în tot salonul alta, aşa, la fel cu […]

Ion Minulescu – Romanţă fără muzică

Ion Minulescu – Romanţă fără muzică

Ion Minulescu Romanţă fără muzică Ca să-ajung la tine, i-am zis calului: – Grăbeşte… Pune-ţi aripi ca în basme Şi te-nalţă până-n nori… Tot mai sus, Tot mai departe – Ca şiragul de cocori Ce pluteşte colo-n zare!… Haide, calule, grăbeşte!… Ca să-ajung până la tine, i-am zis vântului: – Dă-mi mâna Şi târăşte-mă cu […]

Ion Minulescu – Romanţă fără muzică

Ion Minulescu – Romanţă fără muzică

Ion Minulescu Romanţă fără muzică În tine-mi pun toată speranţa Şi-ţi zic: – De-acum pentru mine fii totul, Iar eu Voi fi pentru tine acelaşi ateu, Ce-afară de tine nu crede-n nimic. Fii totul – Trecutul, cu morţii de ieri Ce dorm la răspântii, de sălcii umbriţi, Şi ziua de mâine, cu noii-veniţi Ce râd […]

Ion Minulescu – Romanţă fără muzică

Ion Minulescu – Romanţă fără muzică

Ion Minulescu Romanţă fără muzică Că ne iubim – şi-o ştie lumea toată – E-adevărat ; Dar cât ne vom iubi Nici noi nu ştim, Nici lumea nu va şti… Şi nu va şti-o, poate, niciodată… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . […]

Ion Minulescu – Celei care minte

Ion Minulescu – Celei care minte

Ion Minulescu Celei care minte Eu ştiu c-ai să mă-nşeli chiar mâine… Dar fiindcă azi mi te dai toată, Am să te iert – E vechi păcatul Şi nu eşti prima vinovată!… În cinstea ta, Cea mai frumoasă din toate fetele ce mint, Am ars miresme-otrăvitoare în trepieduri de argint, În pat ţi-am presărat garoafe […]

Ion Minulescu – Romanţa celui ce s-a-ntors

Ion Minulescu – Romanţa celui ce s-a-ntors

Ion Minulescu Romanţa celui ce s-a-ntors Tăceţi, voi toţi din jurul meu, Vă rog tăceţi – Că-s obosit, Şi-aş vrea să dorm, Şi-aş vrea să mor, De-ar fi să pot muri curând şi mai uşor Ca cei ce-s morţi de mult!… Tăceţi, Vă rog tăceţi… Abia sosit, Voi mă-ntrebaţi pe unde-am fost!… O, de-aţi şti […]

Ion Minulescu – Romanţa celor ce se vând

Ion Minulescu – Romanţa celor ce se vând

Ion Minulescu Romanţa celor ce se vând Se-ngroapă soarele-ntr-un nor – O, negrul nor ca şi mormântul Înşelătoarelor ce mor Neplânse de amanţii lor! Pe la ferestre-şi plimbă vântul Tristeţile sfârşitului de vară, În timp ce-n cârciuma murdară, Din strunele de-aramă – cântul Chitarelor Îşi ia avântul… Iar pe la mese, Rând pe rând, O […]

Ion Minulescu – Romanţa zilelor de ieri

Ion Minulescu – Romanţa zilelor de ieri

Ion Minulescu Romanţa zilelor de ieri Taci, Să nu-mi deştepţi tristeţea amintirilor culcate În sicriurile-albastre ale zilelor de ieri!… Taci, Să nu-mi deştepţi în suflet tragediile jucate În aplauzele mute ale-ntâielor dureri! Treci tăcut ca beduinul ce cutreieră nisipul, Treci tăcut ca cel ce-şi pune mâinile-n cruciş pe piept, Şi să nu mă chemi pe […]

Ion Minulescu – Romanţa noului-venit

Ion Minulescu – Romanţa noului-venit

Ion Minulescu Romanţa noului-venit Străinule ce baţi la poartă, De unde vii Şi cine eşti?… Străinule de lumea noastră, Răspunde-ne de unde vii, Prin care lumi trăişi coşmarul nepovestitelor poveşti Şi-n care stea găsişi coloarea decoloratei nebunii?… De unde vin?… De unde pot veni, când ochii-mi, Plini de regrete şi tristeţi, Par două candele aprinse […]

Ion Minulescu – Romanţa noastră

Ion Minulescu – Romanţa noastră

Ion Minulescu Romanţa noastră Pe-acelaşi drum, Mânaţi de-acelaşi îndemn nefast al năzuinţii, De-aceleaşi neînţelese-avânturi spre tot mai sus, Pe-acelaşi drum Pe unde ieri trecură poate, Străbunii noştri Şi parinţii, Pe unde, unii după alţii, drumeţii trec de mii de ani, Noi – Cărora ni-i dat să ducem enigma vieţii mai departe Şi doliul vremilor apuse, […]